BURGER BEGROTING

COMMUNITY BUILDING

DEMOCRATISCHE VERNIEUWING

BRIDGING THE GAP

COCREATIE PARTICIPATIE

Opnieuw een ABCDdriedaagse 2019 met Cormac Russel

'“The only change that is truly sustainable is community driven change”

ABCD is dé werkwijze die wereldwijd wordt gezien als voorbeeld voor community building: community led, relationship driven, asset based. Dat zijn de drie grondslagen van de aanpak. Al enige jaren doen we trainingen ABCD, varierend van kennismakingsdagen tot meerdaagses. De driedaagse van 2018 is vorige week bekend gemaakt en nu al bijna vol. Nog drie plekken!

Cormac Russel (president van ABCD Europe) is de hoofdtrainer en zal drie dagen lang het programma verzorgen. Cormac staat wereldwijd bekend als inspirator, trainer en adviseur. Zie bijvoorbeeld zijn TedTalk https://www.youtube.com/watch?v=a5xR4QB1ADw

In 2019 zijn er twee ABCD driedaagses geweest. Beide keren in Deventer.

Ook voor 2019  hebben we een driedaagse kunnen inplannen in de internationale agenda van Cormac Russel. Nameliijk 1, 2 april en 3 juni 2. Kosten €525,-

HELAAS AL BINNEN 24 UUR UITVERKOCHT


Voor meer informatie: joophofman@rodewouw.nl

Masterclass ABCD
met Jim Diers en Cormac Russel

Een Masterclass met drie lange dagen alles, maar dan ook alles over de ABCD-methode. De methode voor wijkontwikkeling die aantoonbaar wijken sterker maakt. Onder leiding van John McKnight heeft de Universiteit van Chicago in 1993 onderzoek naar gedaan (en doet dat nog steeds) , daaruit bleek dat wijken en gemeenschappen die in staat zijn zichzelf permanent te kunnen versterken en ontwikkelen, functioneren volgens een aantal principes. Die principes worden ABCD genoemd: Asset Based Community Development.

Neighborpower and Big Society

 De Masterclass wordt gegeven door drie internationale trainers. Jim Diers is een autoriteit op het gebied van neighborpower  in de Verenigde Staten en ook bekend als adviseur van de Britse regering voor de “Big Society”.  Jim is al 37 jaar actief op het gebied van de  participatieve democratie. Hij was het hoofd Neighbourhood Department in Seattle. En nu professor  en hoogleraar aan de University of Washington.

Cormac Russel is de  directeur van  Nurture Development en president van ABCD  Europe. En lid van de Asset Based Community Development (ABCD) Institute in Chicago.  Net als Jim traint over de hele wereld wijken, organisaties en overheden in de ABCD-aanpak en andere empowermentstrategieën. 

Joop Hofman (Rode Wouw) is de derde trainer.  Hij is faculty member van ABCD Europe. Joop begeleidt vele gemeenten bij het invoeren van vormen van burgerregie en zelfsturing. Minister Plasterk zei ooit over hem: “Joop ís Burgerkracht”.

De combinatie van deze trainers is bijzonder. Ze komen elkaar overal op de wereld tegen. Alleen in Nederland werken ze samen in één Masterclass. Tot nu toe waren dat driedaagses in Olst, Schiedam, Nieuwegein, Goeree-Overflakkee, Hoogeveen en Apeldoorn.  En elke keer weer wordt de Masterclass gezien als een “livechanging experience” zoals een deelnemer het uitdrukte. Het laat je zien hoe het echt anders kan, dat het werkt en ook de confrontatie met de dagelijkse gewoontes waar je je als professional  in laat meeslepen.

Naast de Masterclass verzorgen Cormac Russel en Joop Hofman ook tweedaagse werktrainingen ABCD. In 2017 o.a. in Maastricht en  Sittard-Geleen


Voor meer informatie: joophofman@rodewouw.nl

Gewoon Bijzonder, community boost in wooncomplexen voor ouderen

'We hebben gemiddeld nog zo'n 20 kerstmissen te gaan, laten we daar iets van maken!'

Het zijn de woorden van  Hans Leerentveld, bewoner van wooncomplex van ouderen de Koornhorst. Maar hoe doe je dat? Er iets van maken met z'n allen op een manier dat iedereen tot zijn recht komt en er meer gemeenschapskracht ontstaat? 

Een jaar lang maakten we onder het motto 'Gewoon Bijzonder' samen met bewoners van vier wooncomplexen van ouderen werk van community building a la ABCD (Asset Based Community Development). Wij, dat zijn Mara Verduin, Joop Hofman, Irma Vroegop en Birgit Oelkers. Vanuit de stichting 'Moved by ABCD', gesteund door twee landelijke ouderenfondsen RCOAK en Sluyterman van Loo en plaatselijke partners: woningcorporaties en zorgorganisaties in Deventer, Amsterdam Zuidoost en Haarlem.

Halverwege het jaar hebben we een Pas op de Plaats geschreven over wat er in het eerste halve jaar zoal gebeurd is en welke rode draden na een half jaar zichtbaar werden.

Gewoon Bijzonder is eind 2016 als landelijk initiatief afgelopen, maar gaat als manier van werken in de vier wooncomplexen gewoon door. Het afsluitende Gewoon Bijzonder-festival in de Koornhorst is geweest) en ons 'Tot slot nog even dit-boekje' is klaar. 


Voor meer informatie: joophofman@rodewouw.nl

Bovensmilde heel worden

Bovensmilde is zo’n dorp met een heel eigen  geschiedenis. Wie op Wikipedia  ziet onmiddellijk het woord ‘gijzeling’.  Een woord met een enorme lading die jarenlang bepalend is geweest voor de omgang met elkaar in Bovensmilde.  De gijzeling in 1977 van kinderen en leerkrachten van de lagere  school  in het dorp door Molukse dorpsbewoners heeft ernstige wonden geslagen. 
Stukje tekst

Samenwerking en samenbinding

In 2014 is er hard gewerkt aan een proces van samenwerking en samenbinding. Rode Wouw (Joop Hofman) heeft als procesbegeleider dit bijgestaan.  Het startte met de vraag om een effectiever gebruik van de gemeenschapsgebouwen in het dorp (bezoek, activiteiten, beheer, energie, kosten) en het eindigde met een plan van alle 11 verenigingen om te komen tot één organisatie.  Zodat de ruimten niet meer  beheerd worden door één vereniging zoals de voetbalclub BSVV of Molo Oekoe (de molukse wijkorganisatie)  of een lege bibliotheek of een dorpshuisstichting.  De elf  verenigingen hebben alle bestaande activiteiten op een rij gezet en noteerden 18 verschillende functies. Variërend van religie tot kinderopvang.  Dat hebben ze opnieuw ‘verkaveld’.  Alle gebouwen zijn voor alle Bovensmildegers: sport en jeugd rond het sportveld en De Spil,  jeugd en opvang bij De Kiem en een brede dorpshuisfunctie (educatie, recreatie, cultuur, voorstellingen, etc.)  in het gebouw van Molo Oekoe. Wat begon als een soort efficiencymaatregel voor dorpshuizen is nu een gemeenschapsvorming 2.0 geworden. Niet voor niks hebben de verenigingen hun plan ‘Heel Bovensmilde’ genoemd.

Daarnaast is er Bovensmilde DOET opgericht, een club  van aanpakkers die van allerlei reuring en activiteiten willen opzetten in het dorp.

Het plan is er, de mensen zijn er, wie of wat kan Bovensmilde tegenhouden?


Voor meer informatie: joophofman@rodewouw.nl