BURGER BEGROTING

COMMUNITY BUILDING

DEMOCRATISCHE VERNIEUWING

BRIDGING THE GAP

COCREATIE PARTICIPATIE

Eerstelijnszorg en sociale domein vinden elkaar in Veenendaal

Op 6 maart zaten ze eindelijk bij elkaar, de eerstelijns gezondheidszorg (huisartsen, verpleegkundigen, fysio’s, …) en het sociale domen (welzijn, onderwijs, sport, …).
Ruim 40 professionals (ook onbetaalde) hebben intensief gespeed-dated, gezond gegeten, en samen concrete plannen en afspraken gemaakt om de gezondheidsachterstanden in de sociaal zwakke buurten terug te dringen. Het initiatief kwam oorspronkelijk uit de wijk, het JES-gebied. Bewoonsters zijn destijds getraind om praktische leefstijl-trainingen te geven, met aandacht voor eigen cultuur en taal. Hiermee werd een grote groep preventief bereikt die voor de professionals onbereikbaar is. De trainingen zijn al jaren succesvol. Het programma GIDS (Gezond in de Stad) heeft het stokje overgenomen en nu dus de brug kunnen slaan tussen eerste lijn en het sociale domein. Doel en wens: betere en effectievere (preventieve) zorg en de juiste vraag bij de juiste persoon of instantie. En met een belangrijke rol voor wijkbewoners.


Voor meer informatie: bertvanderploeg@rodewouw.nl