BURGER BEGROTING

COMMUNITY BUILDING

DEMOCRATISCHE VERNIEUWING

BRIDGING THE GAP

COCREATIE PARTICIPATIE

Heeten Begroot met een bouwteam en in het zwembad

Hoe gaat dat dan zo in zijn werk?
In augustus 2017 belt Bewoonster Giny Hoogeslag uit het dorp Heeten. “Even babbelen? Koffie? Want eeh… ik wil wel zo’n burgerbegroting”. Dat groeide uit tot een werkgroep van 7 bewoners die een lokaal democratiefestibval organiseerden. Met de prachtnaam ‘Mangs Buj Te Bange’ (Google Translate in het Sallands). Meer dan 120 bezoekers en 7 leuke voorbeelden van democratische vernieuwing. Daarna wed het een werkgroep Burgerbegroting Heeten die met de gemeenteraad van Raalte in gesprek ging. En de werkgroep werd steeds groter. Er kwam zelfs een Comite van Aanmoediging met meer dan 250 mensen. En op de Ponymarkt van Heeten werd met hulp van het paard van werkgroeplid Gerard tal van Heetenaren geronseld. De gemeenteraad van Raalte stelde een bedrag van €10.000 beschikbaar om met een concreet voorstel te komen voor Heeten Begroot. Zo heet het nu. Daarvoor is er een bouwgroep gestart. Naast bewoners zitten er nu ook 2 ambtenaren en 2 raadsleden –op persoonlijke titel- in. Een safari aan gesprekken met beleidsafdelingen, gemeenteteams, alle politiek partijen en meer dan 200 inwoners verder, is Heeten Begroot nu begonnen met het in elkaar steken van een burgerbegroting voor Heeten.
Wel bijzonder, want het is de eerste burgerbegroting in Nederland gestart door bewoners. Dus al die lastige ambtelijke vragen over “hoe krijgen we meer bewoners aan tafel?”, “hoe zit het met draagvlak?”, “eigenaarschap in de wijk /dorp leggen?” kunnen overgeslagen worden.


Boek Burgerbegroting
'We zijn begonnen'

Het werd tijd, een actueel boek over burgerbegrotingen. Want na enige jaren van aarzelingen is de burgerbegroting nu ook in Nederland aan het groeien. Al meer dan 25 jaar is dat all over the world gaande. Dat kwam ook naar voren in de eerdere publicatie van Joop Hofman zoals ‘Nederland op weg naar de burgerbegroting’ in 2011.

Invoeringslessen

Vanaf 2015 was het noordveluwse Oldebroek de eerste gemeente in Nederland met een burgerbegroting. Bijna gelijk met Antwerpen dat de eerste Belgische stad was. Nu twee jaar later zijn er al 10 gemeenten bezig met een burgerbegroting en nog eens 10 hebben besloten het in te willen voeren.
Het boekje ‘We zijn begonnen’ gaat in op de invoeringslessen van de eerste vijf: burgerbegroting Oldebroek, Antwerpen, Breda, Emmen, Oss. De eerste evaluaties laten zien dat de oplossingen beter zijn, meer van bewoners zijn, de bewonersdeelname ongekend hoog is, dat het hard werken is maar dat deze democratie ook leuk is en dat het geld bespaart.
De Leerkring Burgerbegroting met deelname van 32 gemeentemedewerkers heeft erg geholpen bij het samenstellen van ‘We zijn begonnen’


Voor meer informatie: joophofman@rodewouw.nl

Burgerbegroting in Cuijk

De gemeente Cuijk wilde een Burgerbegroting. Wethouder Gerard Stoffels was ooit geraakt door een presentatie van Joop Hofman. “Dat wil ik ook”. En vooral omdat hij merkte dat het veel bewoners op de been bracht.
In Cuijk is een zeer divers samengestelde werkgroep van 25 bewoners het hart van de Burgerbegroting-aanpak. Zij bepalen het proces, zij bepalen welke onderwerpen ze willen bespreken met alle inwoners en zij bepalen de gespreksvormen. Rode Wouw begeleidt dit en komt met actievoorstellen.
De werkgroep eeft meer dan 70 onderwerpen waar de gemeente mee bezig is besproken en uiteindelijk terug gebracht tot 20 onderwerpen waarvan zij vond dat die voldoende uitnodigden voor een goed gesprek tussen bewoners. Daarop heeft een digitaal panel van ruim 400 inwoners aangegeven hoe zij die onderwerpen, als gespreksonderwerp, waardeerden. Uiteindelijk heeft de werkgroep gekozen voor 7 onderwerpen die ze op het rooster van de Burgerbegroting willen leggen.
Daar kom nog een extra bij. De gemeente Cuijk presenteert een lijst met bestaand, maar beïnvloedbaar budget van ruim 4 ton. Bewoners van Cuijk mogen in gesprekken aangeven hoeveel geld ze daar van af willen halen voor hun Burgerbegroting. En natuurlijk ook uit van welke begrotingsposten.
Vervolgens gaan de bewoners de eerdere zeven onderwerpen bespreken, daarna prioriteren en een financiële plek geven. ‚Ä®Spannend. Het was de eerste keer in Nederland dat bewoners zowel geld verzamelen uit de begroting en budget verdelen over onderwerpen die er volgens hen toe doen
Met meer dan 100 inwoners is in de schouwburg de eerste Cuijkse burgerbegroting gemaakt.


Voor meer informatie: joophofman@rodewouw.nl

Burgerbegroting Antwerpen 

IIn Januari 2014 stelde schepen Willem Frederik Schiltz van Antwerpen aan Joop Hofman de vraag of de Rode Wouw mee wilde helpen met het ontwerpen en invoeren van iets heel nieuws: een burgerbegroting. Op 15 juni van dat jaar opende het VRTjournaal van 8 uur met “iets heel nieuws. In Antwerpen beslissen honderden burgers vandaag over de begroting van de gemeente”.
Inmiddels is Antwerpen aan de vierde ronde toe. Elk jaar groeit de deelname en word het samenstelling diverser. Meer dan 2000 Antwerpenaren doen op allerlei bijeenkomsten mee.

Overal anders met een snuifje Antwerpen

De vraag die 5 maand eerder aan Rode Wouw werd gesteld luidde: “maak een ontwerp voor het uitvoeren van het proces van burgerbegroting in de wijken van het district Antwerpen volgens de kwaliteitscriteria, en stel een leerprogramma op voor medewerkers en voeren dat uit.” In een dynamische werkgroep van 7 mensen is dat geflikt: ontwerpen, vragen stellen, begroting doorakkeren en vertalen, oefenen en veel oefenen, werkvormen bedenken, intrainen medewerkers. En ondertussen werd er achter de schermen gewerkt aan het vrij maken van 10% van de bestaande begroting ten behoeve van de burgerbegroting.

Burgerbegroting Antwerpen is inmiddels een begrip en een inspirerend voorbeeld geworden voor Nederland. Vele Nederlandse gemeenten dalen af naar de stad aan de Schelde om te zien en horen hoe deze democratische vernieuwing nu echt werkt. En het is te merken aan de werkvormen die in Nederland gebruikt worden. Overal anders maar allemaal met een snuifje Antwerpen er in. Het ontwerpproces van de Antwerpse burgerbegroting kenmerkt zich door de spelvormen die per ronde uitgevoerd worden. Niks geen verbale woordenstrijd, maar met behulp van democratische spelvormen en dialoogkaarten heeft iedereen evenveel in de melk te brokkelen.
Het ontwerp voor het uitvoeringsproces is opgedeeld in tweeën: een methodisch ontwerp voor de startbijeenkomsten en een methodiek voor de finalebijeenkomst. In de eerste bijeenkomsten stellen inwoners de agenda van de stad op en delibereren er met elkaar over. In de finalebijeenkomst stellen bewoners de prioriteiten en verdelen het geld tot op één euro nauwkeurig. Inmiddels is de aanpak doorontwikkeld naar een derde ronde: de projectenkeuze. Inwoners dienen zelf projecten in voor de gekozen onderwerpen en maken ook samen de eindkeuzes. Voor 2017 was dan een stevig keuzedebat op een zondag in april, over meer dan 200 projecten

Voor meer informatie: joophofman@rodewouw.nl