BURGER BEGROTING

COMMUNITY BUILDING

DEMOCRATISCHE VERNIEUWING

BRIDGING THE GAP

COCREATIE PARTICIPATIE

Participatie Waterschap Rivierenland

Nederland is een waterland. En vooral een land dat waterbeheersing goed in de vingers heeft. Rivierenland is het grootste Waterschap van Nederland. Van Gorinchem tot voorbij Nijmegen. En het Waterschap wil de komende tientallen jaren fors inzetten op dijkversterking.

Samen met inwoners

Klimaatontwikkelingen en zwakke plekken in onze oude dijken maakt dat er tot 2050 ruim 400 kilometers dijk anders wordt: hoger, breder, platter, etc.  Dat biedt kansen, want dijkverbetering kan een motor zijn voor innovatie en gebiedsontwikkeling. Het Waterschap wil dat meer dan ooit doen samen met de inwoners in de dorpen en steden aan de rivier.  En het Waterschap wil ook dat een dijk het landschap mooier  moet maken, dat een dijk moet zorgen voor ontmoeting of recreatie, dat een dijk een plek moet kunnen zijn voor vogels en planten. En nog veel meer. Om te helpen die kansen te benutten, heeft het waterschap de Dijkinspiratietafel in het leven geroepen: een groep experts op het gebied van landschapsarchitectuur, burgerparticipatie, stedenbouwkunde, gebiedsprocessen. De Dijkinspiratietafel  moet als een buitenboordmotor vernieuwingen en verassingen organiseren binnen het Waterschap, allemaal op het gebied van een betere samenwerking met de omgeving.  Joop Hofman is één van de vijf. De anderen zijn Hans Heilen (procesmanager ruimtelijke ontwikkelingen), Johanna  Bouma (landschapsarchitect), Maike van Stiphout (directeur Academie van Bouwkunst), Maarten Ducrot (organisatievernieuwer en sportcommentator).


Voor meer informatie: joophofman@rodewouw.nl

“Meet the unusual suspects”,
Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar

Met de wens, om nu eens echt andere mensen te spreken, mocht Rode Wouw de gemeente Utrecht adviseren om het mobiliteitsplan “Utrecht aantrekkelijk en bereikbaar”, open en onbevooroordeeld te kunnen bespreken met bewoners die normaliter niet daar dit soort bijeenkomsten komen. Met als doel om op die manier tot breed gedragen gebiedsagenda’s te komen. De vaste en te verwachten groepen respondenten waren al geconsulteerd, maar wat vinden die honderdduizenden anderen er nu van? Op zoek naar de haal-breng ouders, de vereniging van scootmobielgebruikers, de minder mobiele ouderen, de studenten …….. enzovoort.

Waar vind je die onzichtbare doelgroepen en hoe bereik je die?  

Uitgangspunt is het loslaten van de gedachte dat je met welke bijeenkomst of steekproef dan ook iets van democratische representativiteit kunt realiseren. Richt je energie in plaats daarvan op een zo gevarieerd mogelijk publiek om een goed beeld van heel veel geluiden uit de samenleving te krijgen. En ga naar ze toe! Lees meer over deze methode in het artikel “Participatieproces ontwikkeling”, click op de link. 
Zo zijn, verdeeld over de stadsdelen, 24 kleinschalige gesprekken op locatie gevoerd. Dus verlieten de ambtenaren de vertrouwde vergaderruimten en vonden ze zich terug op de Universiteitscampus, op een bedrijven terrein, in scholen, op een sportpark, in een hostel, in een park, in een winkelcentrum, verzorgingshuis, buurthuis, zwembad, brouwerij, kerk, de jaarbeurs enzovoort.

De gemeentelijke projectleider formuleert het als volgt: De gekozen wijze van consultatie brengt onvermijdelijk met zich mee dat de uitkomsten niet kunnen worden uitgelegd als ‘de mening van de stad’. Dat is ook nadrukkelijk niet de bedoeling geweest. Het gaat er om op basis van meningen van verschillende doelgroepen uit de gebieden een inschatting te kunnen maken of de concept gebiedsagenda’s in de goede richting gaan. 

Het effect: positieve en levendige gesprekken (men was aangenaam verrast), zeer gevarieerde meningen en een bijzondere ervaring, want het improvisatievermogen werd flink getest. In de woorden van dezelfde projectleider: Het is gelukt om door middel van kleinschalige gesprekken in de gebieden een grote diversiteit aan doelgroepen aan tafel te krijgen. De keuze is gevallen op al dan niet georganiseerde doelgroepen, die zich kenmerken door een eigen dagelijks gebruik van de openbare ruimte. Door de verschillende soorten gebruik als basis te nemen kunnen de gebiedsagenda’s van verschillende kanten worden belicht en ingekleurd.


Voor meer informatie: bertvanderploeg@rodewouw.nl