BURGER BEGROTING

COMMUNITY BUILDING

DEMOCRATISCHE VERNIEUWING

BRIDGING THE GAP

COCREATIE PARTICIPATIE

Buurtmaken met ABCD

Juni 2020

Een mooie kennismaking met community building op zijn ABCD's. Veel nederlandse voorbeelden, korte inleiding, interviews met buurtmakers, ABCDweetjes, tips en leuke links.

Het boekje is gemaakt door Eelco Visser samen met Rolf Reesink op vraag van het VSBfonds


Publicatie in pdf

Community building en het andere gesprek starten

Maart 2021

Community Buildingvragen gaan altijd over wat een bewoner heeft toe te voegen aan een buurt of dorp. Over wat er nu speelt, waar  goede verhalen of herinneringen zijn.

En nooit over wat er niet is, wat er nog zou moeten komen

In de loop der tijd hebben we veel van dit soort startvragen verzameld. Allemaal op een rijtje


Startvragen community building

Wat we kunnen leren van de processierups

December 2020

Het lijkt erop dat het sociaal domein de omslag aan het maken is van individueel werken naar een collectieve benadering. De gemeenschap wordt steeds meer het ankerpunt voor werkers. Werken aan
gemeenschapsvorming vraagt om een radicaal andere benadering voor professionals. Minder doelgroepdenken, minder probleemdenken, andere taal.


Publicatie in pdf

'We zijn begonnen' boek Burgerbegroting

zomer 2017

Over de invoering van burgerbegrotingen in Nederland.

Over de praktijklessen van de eerste gemeenten en inwoners die er mee begonnen zijn.


Publicatie in pdf

How to kill community building?

December 2018

Een leuke gadget over ABCD of een 18 goede hersenkrakers die met community building te maken hebben?

Een bladerboekje gemaakt door Houriya Harrana, Birgit Oelkers en Joop Hofman en ontworpen door Ingrid Nierop


Publicatie in pdf

Vier vitale onderdelen van een asset based ontwikkelingsproces in  gemeenschappen
Wat is onderscheidend aan een ABCDproces?

December 2018

De kerninformatie  van de ABCD-aanpak door John McKnight en Cormac Russel (november 2018). Vertaling: Joop Hofman

Een gebundeld overzicht van ABCD.


Publicatie in pdf

De gele blokken van de gemeenschap

Maart  2018

Artikel over co-creatie maar vooral het eigenaarschap van een  gemeenschap van eigen wijkof dorp


Publicatie in pdf

Durven Differentiëren

uitgegeven in 2016

Een essay naar aanleiding van de externe visitatie over subsidies gebiedsgericht werken in Eindhoven.


Publicatie in pdf

Overheidsparticipatie en olifantenpaadjes

27 maart 2017

Birgit Oelkers en Joop Hofman over de 5 valkuilen bij overheidsparticipatie

Wat ons opviel: als je als gemeente de olifantenpaadjes van de samenleving volgt, voorkom je daarmee 90% van alle valkuilen. Die vormen namelijk vooral een gevaar als je op de brede rechtlijnige wegen, de snelwegen van beleid blijft lopen.


Publicatie in pdf

Zandbakmanagement

27 maart 2017

De theorie van doen.

Zandbakmanagement gaat over het spel van samenwerken tussen gemeente en burgers bij initiatieven van bewoners in hun wijk, dorp of netwerk (communities).


Publicatie in pdf

Voorheen Productiekracht

27 maart 2017

Een tussenstand over burgerregie en het samenspel overheid en inwoners.


Publicatie in pdf

Social professionals in Coronaweeks

March 2020

An english article of choices of community workers in days of corona


Publicatie in pdf

Effecten achter de voordeur

uitgegeven in juli 2013

Onderzoeksverslag effecten achter de voordeur.

Achter de voordeuren van veertien huishoudens hebben bewoners ons verteld over de interventies die bewonersadviseurs hebben gepleegd en welke effecten deze interventies hebben op hun levens.


Publicatie in pdf

Nederland op weg naar een Burgerbegroting

uitgegeven in 2012

Routekaart naar een Burgerbegroting

Een overzicht van de diverse vormen van burgerbegrotingen, de kritische succesfactoren tegen het licht gehouden maar ook de schaduwkanten genoemd en een Nederlands voorbeeldmodel ontworpen. Een routekaart voor Nederlandse gemeenten dat kan helpen bij het invoeren van een proces van burgerbegroting.


Publicatie in pdf

Nederland op weg naar de Burgerbegroting

uitgegeven in augustus 2011

Publicatiereeks over burgerparticipatie.

Deze publicatie biedt naast een inspirerend vergezicht ook een praktische routekaart voor gemeenten die de eerste stappen willen zetten op de weg van de burgerbegroting. 


Publicatie in pdf

'Vuurdoop' wijk- en dorpsgerichtwerken in Hoogeveen

uitgegeven in 2007

De Smederijen van Hoogeveen is een nieuwe samenwerkingsvorm en is bedoeld om zeggenschap terug te geven aan de samenleving.


Publicatie in pdf

Thuis in de buurt

juli 1999

Johan Bodd en Joop Hofman.

Leefbaarheid en de behoeftenloopbaan van bewoners.


Publicatie in pdf