BURGER BEGROTING

COMMUNITY BUILDING

DEMOCRATISCHE VERNIEUWING

BRIDGING THE GAP

COCREATIE PARTICIPATIE

Wie we zijn en onze werkwijze

Joop Hofman en Bert van der Ploeg zijn in 2007 Rode Wouw gestart. Omdat het anders moest en beter kon. En dat werkt. Innovatief, bottom up, out of the box, samen met inwoners en altijd op maat. 

We werken vanuit relaties en niet vanuit posities, het gaat om mensen en hun wereld. Altijd.

Joop Hofman

Ik ben begonnen als opbouwwerker en dat altijd een beetje gebleven. Het gaat bij mij  de oneliner“ bewoners nemen het voortouw”. Dan gaat het om de kracht van gemeenschappen, om sociale stijging, om planvrminb van onderop,  en om nieuwe democratische vormen.

Vijftig tinten participatie

Mijn  werk  kent wel vijftig tinten participatie: trainingen, boeken schrijven, begeleiden van gemeenten bij verandertrajecten, participatiestructuren vernieuwen bij corporaties, ontwikkelen van nieuwe methoden, innovatielabs draaien, werken en klussen aan sociale processen in buurten, adviseren van overheden in binnen-en buitenland en zo nog vele. Ik werk in kleine Drentse dorpen of grote steden als Amsterdam of Antwerpen. Werk samen met Ministeries, Waterschappen of  speeltuinverenigingen.  Knutsel samen met Woningcorporaties of met Gemeenteraden aan de vernieuwingen van de democratie. Doe trainingen met internationale hoogleraren als Jim Diers of Cormac Russel en met Harry en Jolanda van de speeltuin. Dat laaste is ook niet zo moeilijk want in mijn woonplaats Deventer ben ik één van de actieve medewerkers bij speeltuinvereniging De Driehoek en in het land de voorzitter en voortrekker van  het landelijke netwerk voor community building  #Krachtproef.

Steeds weer op zoek naar oplossingen, plezier in  de glimmende ogen van bewoners als iets lukt en kritisch als het gaat om eerlijk samenwerken.

Bert van der Ploeg

Mijn drijfveer is verbinden, bridging the gap. Hoe zorgen we ervoor dat mensen regie houden over hun leven en mee kunnen doen in hun wereld en in de wereld om hun heen.

Bridiging the gap

Hoe zorgen we ervoor dat de kloven in de samenleving niet dieper en breder worden. Daarom werk ik met evenveel plezier in buurten waar de problemen zich opstapelen, als binnen het bestuur of de systeemwereld van overheden en maatschappelijke organisaties. Ik geniet van het bruggenbouwen, het zorgvuldig in-trainen en implementeren van betere werkwijzen, werkers zien opbloeien, maar ook van het in hun kracht zetten van bewoners en hun initiatieven of het ontwikkelen en implementeren van democratische vernieuwing. Enthousiast, zorgvuldig en altijd mensgericht.
Dat doe ik vanuit verschillende rollen en posities. Soms als procesontwikkelaar, zoals bij de implementatie van het ‘Omgevingsbewust werken” binnen de gemeentelijke organisatie. Soms als proces adviseur om bewoners of professionals zelf de slag te laten maken naar een andere manier van werken, vanuit een andere rol. Soms als onderzoeker om grip te krijgen op de werkende bestanddelen. Of als projectleider op thema’s of in aandachtswijken of –buurten. En ik beleef ook veel plezier aan het ondersteunen en sterker maken van bewonersgroepen, vaak op hun uitnodiging. Ik kan heel actief en betrokken op mijn handen zitten en de regie daar laten waar die thuis hoort. Als het uiteindelijke resultaat maar is dat het ten goede komt aan de samenleving en de kracht van bewoners.