BURGER BEGROTING

COMMUNITY BUILDING

DEMOCRATISCHE VERNIEUWING

BRIDGING THE GAP

COCREATIE PARTICIPATIE

Rode Wouw staat voor participatie vanuit het gewone en alledaagse leven van mensen. De dagelijkse energie en soms ook de ongemakkelijke praktijk, is het uitgangspunt om mee te kunnen doen voor iedereen. Voor het maken van lokale plannen, voor samen optrekken in de buurt, voor samenwerking en andere vormen van co-creatie, maar ook voor het ontwikkelen van beleid en voor democratische vernieuwing. Dat doen we op onze eigen-wijze, op maat, creatief, met aandacht en pret.

Het marktplein van Hengelo samen opnieuw ontwerpen

22 juli 2019

Het Marktplein in Hengelo, is niet alleen hét centrum van de stad. Het is ook het plein waar keer op keer elk plan stuk liep. Al 25 jaar lang. De ene Hengeloër gniffelt er over, de ander wordt boos, de volgende heeft er bijna een trauma van. “ Het Marktplein staat symbool voor alles wat hier mis is gegaan”, zei een bewoner aan een marktkraam.
De raad van Hengelo koos in januari 2020 voor een cocreatieproces, waarbij bewoners de lead nemen voor de planontwikkeling. Letterlijk: “… het moet leiden een breed gedragen ontwerp voor het Marktplein. Hierbij moet de samenleving van Hengelo zich gehoord en gezien voelen, …”

Meer lezen

Samen begroten én bezuingen in Culemborg

1 mei 2020

De gemeenteraad van Culemborg heeft in december aangegeven dat ze de bezuinigingen voor de begroting van 2021 wil opstellen samen met inwoners.

Hoe doe je dat? Meer dan 1000 Culemborgers deden er aan mee. Veruit het grootste deel (717) aan de open enquete. Maar ook grote deelname aan de twee bewonersbijeenkomsten, de kinderraad en de twee online bijeenkomsten. En...bewoners kwamen er uit. Ze kondenaangeven wat echt overeind moet blijven in de stad ,wat anders of minder kan, waar de verschillenzitten die opgelost moeten worden. En waar alternatieven voor te bedenken zijn.

Meer lezen

In Apeldoorn Zuid sprak Jim mij aan, voor mensen die hem kennen, de energie spatte ervan af. Hoe hij met mensen samenwerkt vind ik inspirerend.

Spreker, er gebeurt alijd wat.

Joop Hofman is zo’n spreker die door Nederland en België trekt (en soms USA) met zijn verhalen. Drie onderwerpen kun je dan horen: Nieuwe vormen van lokale democratie, community building, burgerbegroting. En altijd verfrissend, met echte praktijkvoorbeelden, nooit de trend van de dag maar die van overmorgen.

Meer lezen

Cuijk in balans Bedankt voor uw deelname!

De gemeente Cuijk wilde een BB. Wethouder Gerard Stoffels was ooit geraakt door een presentatie van Joop Hofman. “Dat wil ik ook”. En vooral omdat hij merkte dat het veel bewoners op de been bracht. In Cuijk is een zeer divers samengestelde werkgroep van 25 bewoners het hart van de BB-aanpak. Zij bepalen het proces, zij bepalen welke onderwerpen ze willen bespreken met alle inwoners en zij bepalen de gespreksvormen.

Meer lezen

Participatie Waterschap
Rivierenland

Nederland is een waterland. En vooral een land dat waterbeheersing goed in de vingers heeft. Rivierenland is het grootste Waterschap van Nederland. Van Gorinchem tot voorbij Nijmegen. En het Waterschap wil de komende tientallen jaren fors inzetten op dijkversterking.

Meer lezen

Contact

Wij zijn verhuisd.

Rode Wouw
Van Hetenstraat 57
Deventer

Postadres:
Postbus 875
7400 AW Deventer

Uw privacy

Wij respecteren vanzelfsprekend ieders recht op privacy. We bewaren persoonsgebonden informatie uitsluitend om onze opdrachten te kunnen uitvoeren. U heeft te allen tijde het recht om in te zien wat wij bewaren en hoe wij het bewaren. Wij geven nooit persoonsgebonden gegevens door aan derden zonder uw toestemming. Indien u uw gegevens verwijderd of aangepast wilt hebben dan zullen wij daar per omgaande gehoor aan geven. In onze privacy verklaring kunt u lezen hoe we dit geregeld hebben.