BURGER BEGROTING

COMMUNITY BUILDING

DEMOCRATISCHE VERNIEUWING

BRIDGING THE GAP

COCREATIE PARTICIPATIE

Rode Wouw staat voor participatie vanuit het gewone en alledaagse leven van mensen. De dagelijkse energie en soms ook de ongemakkelijke praktijk, is het uitgangspunt om mee te kunnen doen voor iedereen. Voor het maken van lokale plannen, voor samen optrekken in de buurt, voor samenwerking en andere vormen van co-creatie, maar ook voor het ontwikkelen van beleid en voor democratische vernieuwing. Dat doen we op onze eigen-wijze, op maat, creatief, met aandacht en pret.

Het marktplein van Hengelo samen opnieuw ontwerpen

22 juli 2021

Het Marktplein in Hengelo, is niet alleen hét centrum van de stad. Het is ook het plein waar keer op keer elk plan stuk liep. Al 25 jaar lang. De ene Hengeloër gniffelt er over, de ander wordt boos, de volgende heeft er bijna een trauma van. “ Het Marktplein staat symbool voor alles wat hier mis is gegaan”, zei een bewoner aan een marktkraam.
De raad van Hengelo koos in januari 2020 voor een cocreatieproces, waarbij bewoners de lead nemen voor de planontwikkeling. Letterlijk: “… het moet leiden een breed gedragen ontwerp voor het Marktplein. Hierbij moet de samenleving van Hengelo zich gehoord en gezien voelen, …”

Meer lezen

Meerdaagse leergang ABCD Community Building

22 juli 2021

Het LSA – het netwerk van 2500 bewonersintiatieven in Nederland-  heeft het initiatief  genomen voor een stevige leergang ABCD Community Building. Dit werd gesteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, omdat die zich voorbereid op een intensiever wijkenbeleid in het land. En community building is één van de bouwstoffen voor dat wijkenbeleid. Een programma met deels de principes van ABCD, deels werktechnieken die gewoon zijn binnen community buiding,  deels op maat van de deelnemers want elke community is anders. En vooral veel linkjes met het dagelijkse werk van de 14 buurtmakers en buurtwerkers die de zevendaagse training hebben gevolgd. De training is opgezet en uitgevoerd door een team van Birgit Oelkers (Plan en Aanpak), Joop Hofman (Rode Wouw) samen met Rosy Teuwen van de Buurtmakers Academie.

Meer lezen

In Apeldoorn Zuid sprak Jim mij aan, voor mensen die hem kennen, de energie spatte ervan af. Hoe hij met mensen samenwerkt vind ik inspirerend.

Spreker, er gebeurt alijd wat.

Joop Hofman is zo’n spreker die door Nederland en België trekt (en soms USA) met zijn verhalen. Drie onderwerpen kun je dan horen: Nieuwe vormen van lokale democratie, community building, burgerbegroting. En altijd verfrissend, met echte praktijkvoorbeelden, nooit de trend van de dag maar die van overmorgen.

Meer lezen

Tegenlicht en een burgertop

VPRO aan de lijn. “We willen de waarde van nieuwe democratische besluitvorming van onderop laten zien. In een uitzending van Tegenlicht. Want hoe zou het zijn als niet de Tweede Kamer de keuzes zou maken in het coronabeleid maar een  groep van mensen waar we allemaal zo hard voor applaudisseren. Mensen in de zorg, politie, vuilnismensen, onderwijs, boeren? Doe je mee? "

Meer lezen

Participatie Waterschap
Rivierenland

Nederland is een waterland. En vooral een land dat waterbeheersing goed in de vingers heeft. Rivierenland is het grootste Waterschap van Nederland. Van Gorinchem tot voorbij Nijmegen. En het Waterschap wil de komende tientallen jaren fors inzetten op dijkversterking.

Meer lezen

Contact

Wij zijn verhuisd.

Rode Wouw
Van Hetenstraat 57
Deventer

Postadres:
Postbus 875
7400 AW Deventer

Uw privacy

Wij respecteren vanzelfsprekend ieders recht op privacy. We bewaren persoonsgebonden informatie uitsluitend om onze opdrachten te kunnen uitvoeren. U heeft te allen tijde het recht om in te zien wat wij bewaren en hoe wij het bewaren. Wij geven nooit persoonsgebonden gegevens door aan derden zonder uw toestemming. Indien u uw gegevens verwijderd of aangepast wilt hebben dan zullen wij daar per omgaande gehoor aan geven. In onze privacy verklaring kunt u lezen hoe we dit geregeld hebben.