BURGER BEGROTING

COMMUNITY BUILDING

DEMOCRATISCHE VERNIEUWING

BRIDGING THE GAP

COCREATIE PARTICIPATIE

Elkaars wereld leren kennen in Alphen aan den Rijn

In opdracht van de rekenkamercommissie van Alphen a/d Rijn hebben wij onderzoek gedaan naar de effecten van het nieuwe beleid t.a.v. burgerparticipatie, op de rol van bewoners en raadsleden. In het onderzoek is gewerkt met gemengde onderzoeksteams  van raadsleden, inwoners en ambtenaren, die elk een casus onderzochten. Door samen het proces te reconstrueren kreeg men inzicht in elkaars beleving van dit proces. Het resultaat is weergegeven in een essay met spannende aanbevelingen en warm ontvangen door de raad. Belangrijkste les: elkaars wereld leren kennen!

Het nieuwe participatiebeleid: Nieuw en Anders wil o.a. het initiatief vooral bij inwoners laten waardoor meer betrokkenheid ontstaat bij de eigen straat, wijk en stad. De gemeente krijgt steeds meer een faciliterende rol. Met dit als uitgangspunt hebben we met vier onderzoekteams 4 casussen onderzocht: een burgerinitiatief, een in eigen beheer ontwikkelde dorpsvisie, de maatschappelijke participatie in een wijk en het groenbeleid in een dorp. Bij het onderzoek is m.n. gekeken naar het samenspel en het democratisch proces gedurende het hele traject. Daarbij is o.a. gebruik gemaakt van instrumenten als de Democratische Bril www.democraticchallenge.nl en de Waardendriehoek www.pubiekewaarden.nl

 Dat leverde interessante bevindingen op, die zijn verwoord in het einddocument dat in de vorm van een essay aan de raad is aangeboden. Daarin onder andere een zestal bevindingen voor de raad zelf, maar ook veel lessen voor ons allemaal, bewoners, ambtenaren, raadsleden en collegeleden.

Het is bijzonder dat er aan het eind van dit onderzoek een gezelschap van Alphenaren is ontstaan dat met elkaar ‘Nieuw en Anders’ heeft leren omgaan.


Voor meer informatie: bertvanderploeg@rodewouw.nl