BURGER BEGROTING

COMMUNITY BUILDING

DEMOCRATISCHE VERNIEUWING

BRIDGING THE GAP

COCREATIE PARTICIPATIE

Rode Wouw staat voor participatie vanuit het gewone en alledaagse leven van mensen. De dagelijkse energie en soms ook de ongemakkelijke praktijk, is het uitgangspunt om mee te kunnen doen voor iedereen. Voor het maken van lokale plannen, voor samen optrekken in de buurt, voor samenwerking en andere vormen van co-creatie, maar ook voor het ontwikkelen van beleid en voor democratische vernieuwing. Dat doen we op onze eigen-wijze, op maat, creatief, met aandacht en pret.

Masterclass ABCD met Jim Diers en Cormac Russel

09 maart 2017

Een Masterclass met drie lange dagen alles, maar dan ook alles over de ABCD-methode. De methode voor wijkontwikkeling die aantoonbaar wijken sterker maakt. Onder leiding van John McKnight heeft de Universiteit van Chicago in 1993 onderzoek naar gedaan (en doet dat nog steeds) , daaruit bleek dat wijken en gemeenschappen die in staat zijn zichzelf permanent te kunnen versterken en ontwikkelen, functioneren volgens een aantal principes. Die principes worden ABCD genoemd: Asset Based Community Development.

Meer lezen

Eerstelijnszorg en sociale domein vinden elkaar in Veenendaal

09 maart 2017

Op 6 maart zaten ze eindelijk bij elkaar, de eerstelijns gezondheidszorg (huisartsen, verpleegkundigen, fysio’s, …) en het sociale domen (welzijn, onderwijs, sport, …).
Ruim 40 professionals (ook onbetaalde) hebben intensief gespeed-dated, gezond gegeten, en samen concrete plannen en afspraken gemaakt om de gezondheidsachterstanden in de sociaal zwakke buurten terug te dringen. Het initiatief kwam oorspronkelijk uit de wijk, het JES-gebied.

Meer lezen

In Apeldoorn Zuid sprak Jim mij aan, voor mensen die hem kennen, de energie spatte ervan af. Hoe hij met mensen samenwerkt vind ik inspirerend.

Sociale stijging in Veenendaal

Investeren in gerichte maatschappelijke stijging pakt succesvol uit. Het wijkleerbedrijf voorziet studenten van stages en zorgt voor maatschappelijke ondersteuning in de wijk. Het Achter de Voordeur project scoort aantoonbaar op het gebied van tegengaan overlast, aanzienlijke vermindering van problemen achter de voordeur.
Meer lezen

Cuijk in balans Bedankt voor uw deelname!

De gemeente Cuijk wilde een BB. Wethouder Gerard Stoffels was ooit geraakt door een presentatie van Joop Hofman. “Dat wil ik ook”. En vooral omdat hij merkte dat het veel bewoners op de been bracht. In Cuijk is een zeer divers samengestelde werkgroep van 25 bewoners het hart van de BB-aanpak. Zij bepalen het proces, zij bepalen welke onderwerpen ze willen bespreken met alle inwoners en zij bepalen de gespreksvormen.
Meer lezen

Participatie Waterschap
Rivierenland

Nederland is een waterland. En vooral een land dat waterbeheersing goed in de vingers heeft. Rivierenland is het grootste Waterschap van Nederland. Van Gorinchem tot voorbij Nijmegen. En het Waterschap wil de komende tientallen jaren fors inzetten op dijkversterking. 

Meer lezen

Contact

Rode Wouw
Diepenveenseweg 140
7413 AV Deventer