BURGER BEGROTING

COMMUNITY BUILDING

DEMOCRATISCHE VERNIEUWING

BRIDGING THE GAP

COCREATIE PARTICIPATIE

Cooperatieve Wijkraad Oosterpark- Groningen, is een onnederlandse manier van cooperatief besturen

De gemeente Groningen heeft het aangedurfd om een nieuw soort wijkraad op te zetten: een cooperatieve. Een wijkraad met daarin 11 bewoners en 6 raadsleden, die de beslissingen voor de wijk samen nemen.

Wat zou er gebeuren als we beslissingen en daarmee de invloed weer dichterbij mensen brengen? Dat mensen zich weer ‘eigenaar’ van hun eigen straat, buurt en wijk laten voelen? Dat we ons realiseren dat er behoefte is en steeds meer ontstaat naar een nieuw model van lokaal bestuur. Een model dat verder gaat dan stemmen, of zoals steeds vaker: niet meer stemmen. Een model dat uitgaat van het versterken van elkaar en minder reactief is.

Een manier om dit te bereiken is een ‘cooperative council ‘ ofwel een coöperatieve gemeenteraad met een vertegenwoordiging van lokale politici en inwoners. Met gelijkwaardige invloed en zeggenschap. In Engeland zijn ze al bezig met deze vorm van gezamenlijk beslissen, zie het ‘Innovation Network Cooperative Councils’ (www.coopinnovation.co.uk) en/of http://youtube.be/LMh77gw9WQ8

Ze gaan in Engeland uit van een aantal principes: inwoners worden niet uitgenodigd op basis van expertise of netwerk. Nee, alle inwoners zijn experts als het om hun eigen wijk gaat omdat ze er wonen. Deelnemers worden verkozen door middel van loting, voor een afgesproken periode, waarna gerouleerd wordt zodat steeds meer wijkbewoners betrokken worden en invloed krijgen. Daarnaast gaat men uit van een gelijkwaardige informatiepositie. Met andere woorden: zowel lokale politici als inwoners hebben toegang tot dezelfde, begrijpelijke informatie over de te bespreken onderwerpen. En ten slotte hoort bij beslisrecht ook budgetrecht dat wat coöperatief besloten wordt ook coöperatief wordt betaald.

En nu Oosterpark, Groningen. Want wat onder andere in Londen kan, kan nu ook in Groningen kunnen, ondanks dat de lokale democratie in Nederland anders is ingericht. 

Vanaf januari is er een Cooperatieve Wijkraad Oosterpark, waarin lokale politici en gelote wijkbewoners op wijkniveau beslissingen nemen. Zij kunnen beslissen over alle zaken die op het niveau van een wijk spelen en kunnen worden aangepakt. Niet alleen is de Cooperatieve Wijkraad  inhoudelijk beslissingsbevoegd, maar heeft ook budgetbevoegdheid. 

Rode Wouw verzorgt het startprogramma en de begeleiding voor deze volstrekt nieuwe vorm  van lokaal besturen.

Cooperatieve Wijkraad


Voor meer informatie: joophofman@rodewouw.nl